-

4460

معرفی مسئول روابط عمومی معاونت


مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : جعفر مصطفائیان

سمت: مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

تلفن تماس: 05831511009
جستجو
اطلاعیه 1 (۱۳۴۴۴ بازدید)
مرخصی زایمان (۵۱۱۳ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۲۷۱۸ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۲۲۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...