معرفی مسئول روابط عمومی معاونت


مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : علی یارمحمدی

سمت: مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

تلفن تماس: 05831511106جستجو
اطلاعیه 1 (۱۳۸۶۹ بازدید)
مرخصی زایمان (۵۴۳۳ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۳۰۲۸ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۲۵۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...