معرفی مسئول روابط عمومی معاونت


مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : سعید محمدی

سمت: مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

تلفن تماس: 05831511106جستجو
اطلاعیه 1 (۱۴۵۳۵ بازدید)
مرخصی زایمان (۶۰۰۰ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۳۵۰۹ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۳۰۶۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...