-

4460

معرفی مسئول روابط عمومی معاونت


مسئول روابط عمومی معاونت توسعه

نام و نام خانوادگی : جعفر مصطفائیان

سمت: مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

تلفن تماس: 05831511009جستجو
اطلاعیه 1 (۱۳۳۲۹ بازدید)
مرخصی زایمان (۵۰۱۱ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۲۶۳۱ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۲۱۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...