News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٤/٢٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع (رضا هادی پور) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی جلسه معاون توسعه دانشگاه با پیمانکاران 2 پروژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102207/جلسه معاون توسعه دانشگاه با پیمانکاران 2 پروژه جلسه بررسی مشکلات با محوریت تسریع در تکمیل 2 پروژه عمرانی دانشگاه با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه، مدیران فنی، مالی و بودجه دانشگاه و همچنین پیمانکاران پروژه ها برگزار شد. ١٤٠٣/٣/٨ دوره آموزشی قوانین و مقررات حقوق و مزایا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102206/دوره آموزشی قوانین و مقررات حقوق و مزایا دوره آموزشی با عنوان قوانین و مقررات حقوق و مزایا برای همکاران شاغل در بخش کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه با حضور داوری مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و حمیدی معاون مدیریت منابع انسانی دانشگاه در سالن اندیشه برگزار شد. ١٤٠٣/٣/٨ بازدید عصرانه معاون توسعه از چند پروژه عمرانی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102184/بازدید عصرانه معاون توسعه از چند پروژه عمرانی دانشگاه معاون توسعه دانشگاه عصر روز گذشته، از چند پروژه عمرانی دانشگاه واقع در سایت پردیس و دانشکده پرستاری بازدید کرد و به صورت میدانی در جریان آخرین وضعیت این پروژه ها قرار گرفت. ١٤٠٣/٣/٨ جلسه کمیته هوشمند سازی و دولت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102182/جلسه کمیته هوشمند سازی و دولت الکترونیک هفتمین جلسه کمیته هوشمند سازی و دولت الکترونیک با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه و سایر اعضای این کمیته برگزار شد. ١٤٠٣/٣/٨ بازدید سرزده رئیس دانشگاه از بیمارستان پورسینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102170/بازدید سرزده رئیس دانشگاه از بیمارستان پورسینا رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان که به منظور بررسی میدانی آخرین وضعیت پروژه طرح توسعه بیمارستان پورسینا عازم شهرستان سملقان شده بود، به صورت سرزده از بیمارستان پورسینا بازدید کرد و نحوه خدمات ارائه شده در حوزه بهداشت و درمان به بیماران و همراهان آنان را مورد ارزیابی قرار داد. ١٤٠٣/٣/٧ بررسی آخرین وضعیت پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102168/بررسی آخرین وضعیت پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه از پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری بجنورد بازدید کرد؛ پروژه ای که مراحل پایانی قرار دارد و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. ١٤٠٣/٣/٧ خداقوتی معاون توسعه به کارکنان شبکه بهداشت و درمان مانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102166/خداقوتی معاون توسعه به کارکنان شبکه بهداشت و درمان مانه معاون توسعه دانشگاه در سفر به شهرستان مانه، در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان حضور یافت و ضمن خداقوتی به کارکنان این شبکه، از نزدیک نحوه ارائه خدمات به مردم را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. ١٤٠٣/٣/٧ بازدید رئیس دانشگاه از بزرگترین پروژه درمانی شهرستان سملقان؛ روند تکمیل بیمارستان پورسینا سرعت می گیرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102158/بازدید رئیس دانشگاه از بزرگترین پروژه درمانی شهرستان سملقان؛ روند تکمیل بیمارستان پورسینا سرعت می گیرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان روز گذشته عازم شهرستان سملقان شد و از پروژه طرح توسعه بیمارستان پورسینا از 32 به 64 تخت خوابی بازدید کرد تا علاوه بر ارزیابی روند کارهای انجام شده، موانع پیش روی تسریع در تکمیل این پروژه بررسی شود؛ موضوعی که می توان امیدوار بود روند تکمیل بزرگترین پروژه درمانی این شهرستان سرعت بگیرد. ١٤٠٣/٣/٧ بازدید معاون توسعه دانشگاه از 2 پروژه در شهرستان مانه (خانه بهداشت برج زنگانلو و پایگاه اورژانس 115 پیش قلعه) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102155/بازدید معاون توسعه دانشگاه از 2 پروژه در شهرستان مانه (خانه بهداشت برج زنگانلو و پایگاه اورژانس 115 پیش قلعه) دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه در سفر به شهرستان مانه، از 2 پروژه عمرانی این شهرستان بازدید کرد و به صورت میدانی در جریان امورات مربوط به این پروژه ها قرار گرفت؛ پروژه هایی که با پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصدی همراه هستند و در آینده نزدیک آماده بهره برداری خواهند بود. ١٤٠٣/٣/٧ رئیس دانشگاه خبر داد: پایان خرداد ماه؛ موعد تکمیل پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102131/رئیس دانشگاه خبر داد: پایان خرداد ماه؛ موعد تکمیل پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، در بازدید از پروژه تکمیل سلف سرویس دانشکده پرستاری، موعد تکمیل این پروژه را پایان خرداد ماه امسال عنوان کرد. ١٤٠٣/٣/٦ خداقوتی به همکاران مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یکه صعود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102129/خداقوتی به همکاران مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یکه صعود معاون توسعه دانشگاه در سفر روز گذشته به شهرستان مرزی رازوجرگلان، در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یکه صعود حضور یافت و ضمن خداقوتی به همکاران شاغل در این مرکز، در جریان چگونگی نحوه ارائه خدمات به مردم قرار گرفت. ١٤٠٣/٣/٦ پیشرفت 10 درصدی پروژه مرکز جامع سلامت روستای مزارلق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102128/پیشرفت 10 درصدی پروژه مرکز جامع سلامت روستای مزارلق معاون توسعه دانشگاه در سفر به شهرستان رازوجرگلان، از پروژه مرکز جامع سلامت روستای مزارلق بازدید کرد؛ پروژه ای که با پیشرفت فیزیکی 10 درصدی همراه است. ١٤٠٣/٣/٦ مراسم گرامی داشت شهدای خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102127/مراسم گرامی داشت شهدای خدمت روز گذشته در مسجد روستای اهل سنت مزارلق شهرستان رازوجرگلان، مراسم گرامی داشت شهدای خدمت با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه، رئیس شبکه بهداشت و درمان رازوجرگلان، مدیر فنی دانشگاه و جمعی از اهالی و بزرگان این روستا برگزار شد. ١٤٠٣/٣/٦ بررسی میدانی آخرین وضعیت بیمارستان 64 تخت خوابی رازوجرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102120/بررسی میدانی آخرین وضعیت بیمارستان 64 تخت خوابی رازوجرگلان معاون توسعه دانشگاه در سفر به شهرستان رازو جرگلان، در محل احداث پروژه بیمارستان 64 تخت خوابی این شهرستان حضور یافت و به صورت میدانی، روند انجام کار را بررسی و در جریان امورات قرار گرفت. ١٤٠٣/٣/٥ بازدید معاون توسعه دانشگاه از انبار مواد غذایی سلف سرویس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102101/بازدید معاون توسعه دانشگاه از انبار مواد غذایی سلف سرویس دانشکده پرستاری معاون توسعه دانشگاه که در معیت دکتر شاهین فر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از پروژه های مختلف عمرانی بازدید کرد، انبار مواد غذایی سلف سرویس دانشکده پرستاری را مورد بازدید قرار داد. ١٤٠٣/٣/٥ با حضور میدانی رئیس دانشگاه صورت گرفت؛ بررسی آخرین وضعیت پروژه آمفی تئاتر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102084/با حضور میدانی رئیس دانشگاه صورت گرفت؛ بررسی آخرین وضعیت پروژه آمفی تئاتر دانشگاه با حضور میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، آخرین وضعیت پروژه آمفی تئاتر دانشگاه بررسی شد؛ پروژه ای که در گذشته متاسفانه به حال خود رها شده بود و اکنون با همت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان با پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای همراه است و می توان امیدوار بود در آینده نه چندان دور تکمیل و به بهره برداری برسد. ١٤٠٣/٣/٥ خداقوتی به نیروهای فوریت‌های پزشکی اورژانس خراسان شمالی مستقر در مراسم تشییع پیکر رئیس‌جمهور شهید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102083/خداقوتی به نیروهای فوریت‌های پزشکی اورژانس خراسان شمالی مستقر در مراسم تشییع پیکر رئیس‌جمهور شهید دکتر براتی زاده و دکتر سیدی معاونان توسعه و دانشجویی دانشگاه و همچنین حجت الاسلام قدیمی مدیر بازرسی دانشگاه که به منظور شرکت در مراسم تشییع و تدفین آیت ا... رئیسی، رئیس جمهور فقیدِ شهید عازم مشهد مقدس شده بودند، با نیروهای فوریت‌های پزشکی اورژانس خراسان شمالی مستقر در مراسم تشییع، دیدار و به آنان خداقوتی گفتند. ١٤٠٣/٣/٥ پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه مرکز بازآموزی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102082/پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه مرکز بازآموزی بجنورد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از آخرین وضعیت پروژه مرکز بازآموزی بجنورد، مستقر در سایت پردیس دانشگاه بازدید کرد؛ پروژه ای که با پیگیری های انجام شده، با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی همراه است و در آینده نزدیک، اماده بهره برداری خواهد بود. ١٤٠٣/٣/٥ آخرین خبر از پروژه احداث بیمارستان تخصصی مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102081/آخرین خبر از پروژه احداث بیمارستان تخصصی مادر و کودک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه سلسله بازدیدهای دوره ای خود از واحدهای تابعه دانشگاه، اینبار سری به یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی در حال اجرای دانشگاه زد تا از نزدیک آخرین وضعیت این پروژه و اقدامات در حال انجام برای این ابر پروژه درمانی را مورد بررسی قرار دهد. ١٤٠٣/٣/٥ بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102080/بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان امام حسن (ع) معاون توسعه دانشگاه با حضور در بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد، ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، از چند بیمار بستری در این بیمارستان نیز عیادت کرد. ١٤٠٣/٣/٥ در نشستی با حضور رئیس دانشگاه صورت گرفت؛ بررسی دغدغه های بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102079/در نشستی با حضور رئیس دانشگاه صورت گرفت؛ بررسی دغدغه های بسیج دانشجویی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، در ادامه بازدیدهای خود و در برنامه ای از قبل تعیین نشده و البته بنا به درخواست مسئول بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه، پای صحبت های وی نشست و دغدغه ها را شنید و البته مطالباتی هم از جامعه بسیج دانشجویی مطرح کرد. ١٤٠٣/٣/٥ هم سفره با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102078/هم سفره با دانشجویان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان که به منظور بازدید از کیفیت طبخ شده و غذای ارائه شده به دانشجویان در سلف سرویس دانشکده پرستاری حضور یافته بود، پس از بازدید از بخش های مختلف آشپزخانه این دانشکده، با دانشجویان همسفره شد و دانشجویان نیز بی واسطه مسائل و دغدغه های خود را در نهار مشترک با رئیس دانشگاه و جمعی از معاونان وی در میان گذاشتند. ١٤٠٣/٣/٥ بهره بردای از بخش دیالیز شهر راز در آینده نزدیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102118/بهره بردای از بخش دیالیز شهر راز در آینده نزدیک معاون توسعه دانشگاه در سفر به شهرستان رازوجرگلان، از بخش دیالیز شهر راز بازدید کرد؛ بخشی که عملیات عمرانی آن تکمیل و به دستگاه های جدید دیالیز تجهیز شده است و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. ١٤٠٣/٣/٥ اطلاعیه تعطیلی چهارشنبه و پنج شنبه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102048/اطلاعیه تعطیلی چهارشنبه و پنج شنبه قابل توجه کلیه همکاران محترم شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و واحدهای تابعه: ١٤٠٣/٣/١ عزاداری کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی در سوگ شهدای خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102044/عزاداری کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی در سوگ شهدای خدمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و کارکنان ستاد مرکزی در پی شهادت رئیس جمهور و همراهان وی در اثر سانحه سقوط بالگرد با اجتماع در محوطه ستاد در بجنورد عزاداری کردند. ١٤٠٣/٣/١ بازدید معاونان توسعه و آموزشی دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102028/بازدید معاونان توسعه و آموزشی دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) روز گذشته دکتر براتی زاده و دکتر اسماعیلی معاونان توسعه و آموزشی دانشگاه، با حضور در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد، ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، از برخی بیماران بستری در این بیمارستان عیادت و با همکاران شاغل در این بیمارستان نیز گفت و گو کردند و به صورت میدانی در جریان دغدغه های همکاران قرار گرفتند. ١٤٠٣/٣/١ معاونت توسعه دانشگاه در غم و اندوه شهادت رئیس جمهور مردمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/102027/معاونت توسعه دانشگاه در غم و اندوه شهادت رئیس جمهور مردمی کارکنان معاونت توسعه دانشگاه صبح روز گذشته و پس از اعلام خبر رسمی شهادت آیت ا... دکتر رئیسی رئیس جمهور و همراهانش، در سوگ از دست رفتن رئیس جمهور مردمی و سایر همراهان وی، در غم و اندوه فرو رفتند و گریستند. ١٤٠٣/٣/١ جلسه بررسی نحوه توزیع تشویقی زایمان بی درد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101995/جلسه بررسی نحوه توزیع تشویقی زایمان بی درد جلسه بررسی نحوه توزیع تشویقی زایمان بی درد با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه و سایر معاونان دانشگاه در محل سالن جلسات معاونت درمان دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٣/٢/٣١ پیشرفت فیزیکی 20 درصدی پروژه فاز 2 مرکز بهداشتی، درمانی، فرهنگی باباامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101991/پیشرفت فیزیکی 20 درصدی پروژه فاز 2 مرکز بهداشتی، درمانی، فرهنگی باباامان معاون توسعه دانشگاه به صورت میدانی، آخرین وضعیت پروژه فاز 2 مرکز بهداشتی، درمانی، فرهنگی باباامان را بررسی کرد؛ پروژه ای که با پیشرفت فیزیکی 20 درصدی همراه است. ١٤٠٣/٢/٣١ پیام تسلیت معاون توسعه دانشگاه در پی شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101984/پیام تسلیت معاون توسعه دانشگاه در پی شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه معاون توسعه دانشگاه در پی شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه، پیام تسلیت صادر کرد. ١٤٠٣/٢/٣١ معارفه سرپرست جدید بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101974/معارفه سرپرست جدید بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد طی مراسمی که با حضور جمعی از مسئولان ارشد دانشگاه برگزار شد، از زحمات دکتر حسینی تقدیر و دکتر احمد وثوقی به عنوان سرپرست جدید بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد معارفه شد. ١٤٠٣/٢/٣٠ قدردانی معاون توسعه دانشگاه از کارکنان مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101973/قدردانی معاون توسعه دانشگاه از کارکنان مدیریت روابط عمومی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی از مدیر و کارکنان این حوزه در ستاد دانشگاه تقدیر کرد. ١٤٠٣/٢/٣٠ نیاز به اعتبار 250 میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان رازوجرگلان / گزارشی از آخرین وضعیت یکی از مهم ترین پروژه های درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101951/نیاز به اعتبار 250 میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان رازوجرگلان / گزارشی از آخرین وضعیت یکی از مهم ترین پروژه های درمانی استان معاون توسعه دانشگاه آخرین وضعیت پروژه احداث بیمارستان 64 تخت خوابی رازوجرگلان، به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین پروژه های درمانی در حال اجرا در استان را تشریح کرد. ١٤٠٣/٢/٣٠ تجلیل از مدیر نمونه در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101941/تجلیل از مدیر نمونه در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده صبح امروز در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه دانشگاه از آقای آذری مدیر مالی دانشگاه به عنوان مدیر برتر معاونت توسعه دانشگاه در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تجلیل شد. ١٤٠٣/٢/٣٠ برگزاری همایش سراسری بهره‌وری در نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101904/برگزاری همایش سراسری بهره‌وری در نظام سلامت همایش سراسری بهره وری در نظام سلامت در تهران با حضور دکتر رحیمی معاون توسعه وزیر بهداشت برگزار شد که دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه و همچنین داوری مدیر توسعه سازمان دانشگاه در این همایش یک روزه حضور داشتند. ١٤٠٣/٢/٢٩ بازدید معاون توسعه دانشگاه از نمایشگاه صنعت ساختمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101900/بازدید معاون توسعه دانشگاه از نمایشگاه صنعت ساختمان روز گذشته معاون توسعه دانشگاه از شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان خراسان شمالی بازدید کرد. ١٤٠٣/٢/٢٩ 27 اردیبهشت؛ روز ارتباطات و روابط‌عمومی گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101885/27 اردیبهشت؛ روز ارتباطات و روابط‌عمومی گرامی باد معاون توسعه دانشگاه با صدور پیامی، فرارسیدن 27 اردیبهشت ماه و روز ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی فعالان این حوزه و به ویژه همکاران شاغل در بخش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان تبریک گفت. ١٤٠٣/٢/٢٦ گزارش تصویری/ برگزاری کارگاه آسیب های بی فرزندی، تک فرزندی، دیرفرزندی و کم فرزندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101883/گزارش تصویری/ برگزاری کارگاه آسیب های بی فرزندی، تک فرزندی، دیرفرزندی و کم فرزندی به مناسبت هفته ملی جمعیت، کارگاه آسیب های بی فرزندی، تک فرزندی، دیرفرزندی و کم فرزندی ویژه بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری برگزار شد. ١٤٠٣/٢/٢٦ پیشرفت فیزیکی 80 درصدی بیمارستان پورسینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101836/پیشرفت فیزیکی 80 درصدی بیمارستان پورسینا معاون توسعه دانشگاه از پروژه طرح توسعه بیمارستان پورسینا از 32 به 64 تخت خوابی بازدید کرد؛ پروژه ای که با پیشرفت فیزیکی 80 درصدی همراه است. ١٤٠٣/٢/٢٥ بیش از 2 هزار نفر از کارکنان دانشگاه، جزو خانواده باشکوه هستند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101774/بیش از 2 هزار نفر از کارکنان دانشگاه، جزو خانواده باشکوه هستند بیش از 2 هزار نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان در زمره خانواده باشکوه قرار دارند. ١٤٠٣/٢/٢٤ ویژه برنامه های معاونت توسعه دانشگاه به مناسبت هفته جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101768/ویژه برنامه های معاونت توسعه دانشگاه به مناسبت هفته جمعیت ویژه برنامه های معاونت توسعه دانشگاه به مناسبت هفته جمعیت اعلام شد. ١٤٠٣/٢/٢٤ هفته ملی جمعیت گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101765/هفته ملی جمعیت گرامی باد معاون توسعه دانشگاه با صدور پیامی، فرارسیدن هفته جمعیت را گرامی داشت. ١٤٠٣/٢/٢٤ از سوی وزارت بهداشت؛ روزشمار هفته ملی جمعیت اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101761/از سوی وزارت بهداشت؛ روزشمار هفته ملی جمعیت اعلام شد روزشمار هفته ملی جمعیت (۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت) در سال ۱۴۰۳ با شعار «نقش من در جوانی ایران» از سوی مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام شد. ١٤٠٣/٢/٢٤ فرارسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101676/فرارسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) مبارک باد ازشب میلاد تو اینگونه حاصل می‌شود/ ماه روز اول ذی‌القعده کامل می‌شود/ بارها سر در میارد از شب میلاد تو/ تا که جبرائیل ازخورشید غافل می‌شود/ گوئیا شأن نزولش می‌شود ایران ما/ هرچه بر موسی‌بن‌ جعفر سوره نازل می‌شود/ پای او شاهچراغ و دست‌ها عبدالعظیم/ چشم ایران چون که مشهد گشت قم، دل می‌شود/ ١٤٠٣/٢/٢٢ جلسه بررسی مشکلات پزشکان طرحی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101675/جلسه بررسی مشکلات پزشکان طرحی دندان پزشکی جلسه بررسی مشکلات پزشکان طرحی دندانپزشکی با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه برگزار و پیرامون موضوعات مختلف در حوزه پزشکان طرحی دندانپزشکی گفت و گو شد. ١٤٠٣/٢/٢٢ کلنگ زنی احداث 2 پانسیون پزشک در سنخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101608/کلنگ زنی احداث 2 پانسیون پزشک در سنخواست با حضور دکتر براتی زاده و دکتر اکبری معاونان توسعه و بهداشتی دانشگاه، کلنگ احداث 2 باب پانسیون پزشک با اعتبار حدود 15 میلیارد ریال در مرکز جامع سلامت سنخواست بر زمین زده شد. ١٤٠٣/٢/١٨ پیشرفت فیزیکی 60 درصدی مرکز جامع سلامت چمن بید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101607/پیشرفت فیزیکی 60 درصدی مرکز جامع سلامت چمن بید معاون توسعه دانشگاه از پروژه مرکز جامع سلامت چمن بید بازدید کرد؛ پروژه ای که با پیشرفت فیزیکی 60 درصدی همراه است. ١٤٠٣/٢/١٨ آخرین وضعیت پروژه مرکز جامع سلامت شهری جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101606/آخرین وضعیت پروژه مرکز جامع سلامت شهری جاجرم معاون توسعه دانشگاه در سفر به جاجرم، از پروژه مرکز جامع سلامت شهری جاجرم بازدید کرد و به صورت میدانی در جریان روند انچام کارها قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/١٨ بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101605/بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان جاجرم معاون توسعه دانشگاه در سفر به شهرستان جاجرم از بیمارستان جاجرم بازدید کرد. دکتر براتی زاده ضمن خداقوتی به همکاران بخش های مختلف بیمارستان حضرت جوادالائمه (ع) جاجرم، در بخش ماموگرافی این بیمارستان نیز حاضر شد. ١٤٠٣/٢/١٨ نشست هماهنگی برای شبانه روزی کردن مرکز جامع سلامت سنخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101604/نشست هماهنگی برای شبانه روزی کردن مرکز جامع سلامت سنخواست امروز نشست هماهنگی جهت بررسی شبانه روزی کردم مرکز جامع سلامت سنخواست با حضور دکتر براتی زاده و دکتر اکبری معاونان توسعه و بهداشتی دانشگاه و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر سنخواست برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد. ١٤٠٣/٢/١٨ جلسه هماهنگی برای راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک ویژه امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101591/جلسه هماهنگی برای راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک ویژه امام علی (ع) امروز با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه، دکتر اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر عفتی زاده سرپرست معاون درمان دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگاه جلسه هماهنگی در خصوص راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک ویژه امام علی (ع) بجنورد برگزار شد. ١٤٠٣/٢/١٨ آخرین وضعیت پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101565/آخرین وضعیت پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری معاون توسعه دانشگاه روز گذشته از پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری بازدید کرد و در جریان انجام امورات قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/١٨ پیشرفت فیزیکی 75 درصدی خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101564/پیشرفت فیزیکی 75 درصدی خوابگاه دانشجویی معاون توسعه دانشگاه روز گذشته از پروژه خوابگاه دانشجویی دانشگاه بازدید کرد؛ پروژه ای که با پیشرفت فیزیکی 75 درصدی همراه است. ١٤٠٣/٢/١٨ بررسی آخرین وضعیت پروژه انبار غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101561/بررسی آخرین وضعیت پروژه انبار غذا و دارو معاون توسعه دانشگاه امروز از پروژه انبار غذا و داروی دانشگاه بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل این پروژه قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/١٧ برگزاری مسابقات فوتسال بین کارکنان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101560/برگزاری مسابقات فوتسال بین کارکنان دانشگاه مسابقات فوتسال بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد. ١٤٠٣/٢/١٧ به همت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه؛ مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101488/به همت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه؛ مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما برگزار شد به همت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی استان، مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما با حضور جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه و همچنین ماماها برگزار و از ماماهای برگزیده تجلیل به عمل آمد. ١٤٠٣/٢/١٦ تجلیل از همکاران به مناسبت روز جهانی کارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101403/تجلیل از همکاران به مناسبت روز جهانی کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر، از تنی چند از همکاران دانشگاه تجلیل شد. ١٤٠٣/٢/١٢ کمیته اجرایی آموزش مدیران و کارکنان تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101402/کمیته اجرایی آموزش مدیران و کارکنان تشکیل جلسه داد جلسه کمیته اجرایی آموزش مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه، ریحانی و داروی مدیران منابع انسانی و توسعه سازمان دانشگاه و سایر اعضای این کمیته برگزار شد. ١٤٠٣/٢/١٢ تجلیل از مقام استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101401/تجلیل از مقام استاد امروز به مناسبت 12 اردیبهشت و روز معلم و بزرگداشت مفام استاد، دکتر براتی زاده با حضور در دفتر دکتر شاهین فر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، روز استاد را به وی تبریک گفت. ١٤٠٣/٢/١٢ جلسه هماهنگی برگزاری همایش روز ملی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101397/جلسه هماهنگی برگزاری همایش روز ملی جمعیت پیش از ظهر امروز، جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری همایش روز ملی جمعیت با حضور دکتر براتی زاده و دکتر سیدی معاونان توسعه و دانشجویی برگزار و تصمیمات لازم در خصوص برگزاری این همایش اتخاذ شد. ١٤٠٣/٢/١٢ سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101394/سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه منصوب شد طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، "محسن ایزانلو" به عنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه منصوب و طی جلسه‌ای با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه معارفه شد. ١٤٠٣/٢/١٢ بازدید 2 روزه نماینده فنی وزارت بهداشت از پروژه های عمرانی حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101390/بازدید 2 روزه نماینده فنی وزارت بهداشت از پروژه های عمرانی حوزه سلامت مهندس خدایی نماینده فنی وزارت بهداشت در سفری 2 روزه به خراسان شمالی، از برخی پروژه های عمرانی حوزه بهداشت و درمان استان بازدید کرد و به صورت میدانی در جریان اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل آن ها قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/١٢ برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101388/برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه های بیمارستانی کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه های بیمارستانی با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه در محل سالن اجتماعات بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد برگزار شد. دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه یکی از سخنرانان این کارگاه آموزشی بود. ١٤٠٣/٢/١٢ بازدید معاون توسعه از سلف سرویس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101385/بازدید معاون توسعه از سلف سرویس دانشکده پرستاری معاون توسعه دانشگاه از پروژه سلف سرویس دانشکده پرستاری بازدید کرد و به صورت میدانی در جریان انجام امورات قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/١٢ نشست هم اندیشی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101381/نشست هم اندیشی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی به مناسبت روز معلم و گرامی داشت مقام استاد، نشست هم اندیشی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی با حضور حجت الاسلام موسوی مسئول نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاه های استان، دکتر براتی زاده، دکتر بی باک، دکتر سیدی و دکتر اسماعیلی معاونان توسعه، تحقیقات، دانشجویی و آموزش دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٣/٢/١٢ بازدید نماینده فنی وزارت بهداشت از پروژه بیمارستان پورسینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101377/بازدید نماینده فنی وزارت بهداشت از پروژه بیمارستان پورسینا مهندس خدایی کارشناس دفتر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی وزارت بهداشت با حضور در استان، از پروژه طرح توسعه بیمارستان پورسینا بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام شده در خصوص این پروژه قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/١٢ گرامی داشت روز معلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101358/گرامی داشت روز معلم معاون توسعه دانشگاه با صدور پیامی فرارسیدن 12 اردیبهشت و گرامی داشت روز معلم و همچنین روز استاد را تبریک گفت. ١٤٠٣/٢/١٢ گرامی داشت روز جهانی کار و کارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101306/گرامی داشت روز جهانی کار و کارگر معاون توسعه دانشگاه با صدور پیامی، فرارسیدن روز جهانی کار و کارگر را گرامی داشت و از زحمات تمامی کارگران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان قدردانی کرد. ١٤٠٣/٢/١١ با حضور معاون درمان وزیر بهداشت؛ چندین طرح بزرگ درمانی خراسان شمالی افتتاح و یا کلنگ‌زنی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101237/با حضور معاون درمان وزیر بهداشت؛ چندین طرح بزرگ درمانی خراسان شمالی افتتاح و یا کلنگ‌زنی شد چند پروژه مهم حوزه سلامت خراسان شمالی (در بجنورد و شیروان) روز شنبه 8 اردیبهشت 1403 با حضور معاون درمان وزیر بهداشت و مسئولان استانی کلنگ‌زنی و یا افتتاح شد. افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی این پروژه‌ها که نقش مهمی در رشد شاخص های حوزه سلامت خراسان شمالی دارند در برنامه سفر یک روزه معاون وزیر بهداشت و هیئت همراه ایشان به استان قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/١٠ کسب رتبه سوم کشوری در جذب اعتبارات بهداشتی و درمانی توسط خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101235/کسب رتبه سوم کشوری در جذب اعتبارات بهداشتی و درمانی توسط خراسان شمالی معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت در مراسم کلنگ زنی مجتمع آموزشی بیمارستان خاتم الانبیا شیروان از کسب رتبه سوم کشوری در جذب اعتبارات بهداشتی و درمانی توسط خراسان شمالی بعد از استان های تهران و خوزستان خبر داد. ١٤٠٣/٢/١٠ برگزاری جلسه کارگروه فرعی رفع اختلاف دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101234/برگزاری جلسه کارگروه فرعی رفع اختلاف دانشگاه پنجمین جلسه کارگروه فرعی رفع اختلاف دانشگاه به منظور بررسی و تصمیم گیری درخواست های واصله و همچنین ارائه گزارش مربوطه با حضور دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه و سایر اعضای این کارگروه برگزار شد. ١٤٠٣/٢/١٠ گزارش تصویری/ افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بهداشتی و درمانی شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101188/گزارش تصویری/ افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بهداشتی و درمانی شیروان آئین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بهداشتی و درمانی شیروان با حضور دکتر بنده یزدانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت، دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه و دیگر مسئولان برگزار شد. ١٤٠٣/٢/٩ با حضور معاون امور اقتصادی وزارت بهداشت انجام شد؛ افتتاح و کلنگ‌زنی چند طرح درمانی در شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101187/با حضور معاون امور اقتصادی وزارت بهداشت انجام شد؛ افتتاح و کلنگ‌زنی چند طرح درمانی در شیروان طی مراسمی با حضور دکتر بهرام بنده یزدانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، دکتر براتی زاده معاون توسعه دانشگاه و دیگر مسئولان، مرکز vip بیمارستان شیروان افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/٩ نشست هم اندیشی مدیران مالی واحدهای تابعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101185/نشست هم اندیشی مدیران مالی واحدهای تابعه دانشگاه نشست هم اندیشی مدیران مالی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان با حضور معاون توسعه دانشگاه برگزار شد؛ نشستی که هر یک از مدیران، بی واسطه مسائل و دغدغه های خود را در فضایی صمیمی با دکتر براتی زاده در میان گذاشتند. ١٤٠٣/٢/٩ آخرین وضعیت پروژه طرح توسعه بیمارستان پورسینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101072/آخرین وضعیت پروژه طرح توسعه بیمارستان پورسینا معاون توسعه دانشگاه امروز در سفر به شهرستان سملقان، از پروژه طرح توسعه بیمارستان پورسینای آشخانه از 32 به 64 تخت خوابی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار گرفت. ١٤٠٣/٢/٦ بازدید معاون توسعه دانشگاه از آشپزخانه و رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101071/بازدید معاون توسعه دانشگاه از آشپزخانه و رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع) معاون توسعه دانشگاه با حضور در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد، علاوه بر آشپزخانه این بیمارستان، از رادیولوژی این بیمارستان نیز بازدید کرد. ١٤٠٣/٢/٦ پیشرفت فیزیکی 85 درصدی سلف سرویس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101070/پیشرفت فیزیکی 85 درصدی سلف سرویس دانشکده پرستاری معاون توسعه دانشگاه از پروژه در حال احداث سلف سرویس دانشکده پرستاری بازدید کرد؛ پروژه ای که با پیشرفت فیزیکی 85 درصدی همراه است و در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. ١٤٠٣/٢/٦ بررسی آخرین وضعیت همراه سرای بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101068/بررسی آخرین وضعیت همراه سرای بیمارستان امام حسن (ع) معاون توسعه دانشگاه امروز از همراه سرای بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد بازدید کرد و آخرین وضعیت این پروژه را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد. ١٤٠٣/٢/٦ بازدید از خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101057/بازدید از خوابگاه دانشجویی جمعی از معاونان و مسئولان دانشگاه با حضور در خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان، ضمن دیدار با دانشجویان، از نزدیک دغدغه ها و مسائل دانشجویان مستقر در خوابگاه را شنیدند و برای حل دغدغه ها و مسائل آنان قول پیگیری دادند. ١٤٠٣/٢/٦ برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت توسعه با محوریت برنامه های هفته جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/101008/برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت توسعه با محوریت برنامه های هفته جمعیت اولین جلسه شورای مدیران معاونت توسعه دانشگاه در اردیبهشت ماه، با محوریت برگزاری برنامه های هفته جمعیت برگزار شد. ١٤٠٣/٢/٥