-

4460

ماموریت و اهداف


شرح وظایف :

1- انجام تمام وظایف محوله به معاونت توسعه، توسعه سازمان و منابع انسانی، امور مالی، امور رفاهی و پشتیبانی، امور فنی و بودجه

2- عضو هیئت رئیسه و انجام امور محوله .

3- دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه .

4- عضو هیات امنا و انجام وظایف .

5- نظارت بر امور جاری معاونت .


جستجو
اطلاعیه 1 (۱۳۰۸۶ بازدید)
مرخصی زایمان (۴۷۹۱ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۲۳۹۴ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۱۹۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...