-

4460

معرفی مسئول دفتر


مسئول دفتر معاون توسعه

نام و نام خانوادگی :مهندس آرش جنتی

 سمت : مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

 تلفن تماس :31511106-058


جستجو
اطلاعیه 1 (۱۳۰۸۶ بازدید)
مرخصی زایمان (۴۷۹۰ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۲۳۹۴ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۱۹۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...