-

4460

معرفی مسئول روابط عمومی معاونت


مسئول روابط عمومی معاونت توسعه

نام و نام خانوادگی : جعفر مصطفائیان

سمت: مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

تلفن تماس: 05831511009


جستجو
اطلاعیه 1 (۱۳۰۸۵ بازدید)
مرخصی زایمان (۴۷۹۰ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۲۳۹۳ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۱۹۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...