-

4460

میز خدمت


ردیف

نام فرایند (لینک فرایند )

شناسنامه خدمت

اطلاع رسانی

نوع خدمت

تصویر

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

درخواست خدمت (تعالی)

ارائه خدمت الکترونیکی به شهروندان

1

ارتقاء رتبه شغلی عالی

 

 

 

 

 

 

 

2

اعمال مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

3

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

 

 

 

 

 

 

 

4

بکارگیری نیروهای مشمول طرح پزشکان و پیراپزشکان

 

 

 

 

 

 

 

5

نقل و انتقالات کارکنان دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

6

ثبت نامه های صادره و وارده

 

 

 

 

 

 

 

7

ثبت تجربه مدیران و کارشناسان سلامت

 

 

 

 

 

 

 

8

ثبت گواهینامه های آموزشی طی شده در خارج از دانشگاه

 فرم شناسنامه خدمت  حوزه معاونت توسعه مدیریت منابع

 

 

 

 

 

 

9

فرایند ایجاد،حذف،تبدیل و تغییر عنوان پستهای سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
دهه فجر گرامی باد . (۱۲۶۸۲ بازدید)
اطلاعیه 1 (۱۲۶۷۱ بازدید)
مرخصی زایمان (۴۳۷۲ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۲۰۴۶ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۱۷۲۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...