ماموریت و اهداف


شرح وظایف :

1- انجام تمام وظایف محوله به معاونت توسعه، توسعه سازمان و منابع انسانی، امور مالی، امور رفاهی و پشتیبانی، امور فنی و بودجه

2- عضو هیئت رئیسه و انجام امور محوله .

3- دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه .

4- عضو هیات امنا و انجام وظایف .

5- نظارت بر امور جاری معاونت .جستجو
اطلاعیه 1 (۱۴۳۱۴ بازدید)
مرخصی زایمان (۵۸۰۵ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۳۳۳۸ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۲۸۹۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...