-

4460

معرفی مسئول دفتر


مسئول دفتر معاون توسعه

 

نام و نام خانوادگی :

 سمت : مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

 تلفن تماس :31511106-058جستجو
اطلاعیه 1 (۱۳۳۳۰ بازدید)
مرخصی زایمان (۵۰۱۲ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۲۶۳۱ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۲۱۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...