معرفی مسئول دفتر


مسئول دفتر معاون توسعه

 

نام و نام خانوادگی : رضا هادی پور

 سمت : مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

 تلفن تماس :31511106-058جستجو
اطلاعیه 1 (۱۴۵۳۶ بازدید)
مرخصی زایمان (۶۰۰۱ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۳۵۰۹ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۳۰۶۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...