-

4460

معرفی مسئول دفتر


مسئول دفتر معاون توسعه

 

نام و نام خانوادگی :

 سمت : مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

 تلفن تماس :31511106-058
جستجو
اطلاعیه 1 (۱۳۴۴۴ بازدید)
مرخصی زایمان (۵۱۱۳ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۲۷۱۸ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۲۲۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...