معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی


نام و نام خانوادگی: دکتر حسن براتی زاده 

سمت: معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه 

سابقه کاری: 

مدرک تحصیلی: 

تلفن: 05831511163

ایمیل: h.baratizadeh@nkums.as.ir

 
 
 

 

 جستجو
اطلاعیه 1 (۱۴۵۳۶ بازدید)
مرخصی زایمان (۶۰۰۱ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۳۵۰۹ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۳۰۶۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...