-

4460

معرفی همکاران


 

نام ونام خانوادگی :محسن ایزانلو

پست سازمانی :کارشناس امور حقوقی(سرپرست مدیریت امور حقوقی)

میزان تحصیلات : لیسانس حقوق

پست الکترونیکی:mohsenizanlou@yahoo.com

تلفن تماس:داخلی145-32221910

 

 

 نام ونام خانوادگی :خلیل حسین زاده

پست سازمانی :کارشناس مسئول امور حقوقی

میزان تحصیلات : لیسانس حقوق

پست الکترونیکی : k.hogug2009@yahoo.com

تلفن تماس:داخلی145-32221910

 

 نام ونام خانوادگی :مرضیه رمضانی

پست سازمانی :کارشناس  امور حقوقی

میزان تحصیلات : فوق لیسانس حقوق

پست الکترونیکی : marziyh.ramezani@yahoo.com

تلفن تماس:داخلی145-32221910

 

 نام ونام خانوادگی :مهدی صدقی

پست سازمانی :کارشناس  امور حقوقی

میزان تحصیلات : فوق لیسانس حقوق

پست الکترونیکی : mahdisedghi2013@gmail.com

تلفن تماس:داخلی145-2221910

 

 


جستجو
دهه فجر گرامی باد . (۱۲۴۵۲ بازدید)
اطلاعیه 1 (۱۲۳۹۳ بازدید)
مرخصی زایمان (۴۰۶۷ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۱۷۹۳ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۱۵۵۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...