News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/١/٣ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی دیدارو عیادت  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  و مدیران  محترم حوزه معاونت توسعه با آقای حمید حسین پور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/49883/دیدارو عیادت  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  و مدیران  محترم حوزه معاونت توسعه با آقای حمید حسین پور ١٣٩٧/٦/٧ دیدار معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران حوزه معاونت توسعه با آقای حمید حسین پور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/49879/دیدار معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران حوزه معاونت توسعه با آقای حمید حسین پور ١٣٩٧/٦/٧ تبریک روز پزشک  مدیریت محترم پشتیبانی و امور رفاهی   دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/49828/تبریک روز پزشک  مدیریت محترم پشتیبانی و امور رفاهی   دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت روز پزشک ١٣٩٧/٦/٥ تبریک روز پزشک  مدیریت محترم پشتیبانی و امور رفاهی   دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/49827/تبریک روز پزشک  مدیریت محترم پشتیبانی و امور رفاهی   دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت روز پزشک ١٣٩٧/٦/٥ تبریک روز پزشک  مدیریت محترم امور مالی  دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/49793/تبریک روز پزشک  مدیریت محترم امور مالی  دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت روز پزشک ١٣٩٧/٦/٤ تبریک روز پزشک  مدیریت محترم برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد و مدیرت محترم منابع فیزیکی و طرح های عمرانی  دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/49792/تبریک روز پزشک  مدیریت محترم برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد و مدیرت محترم منابع فیزیکی و طرح های عمرانی  دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٧/٦/٤ تبریک روز پزشک مدیریت محترم برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد و مدیرت محترم منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/49791/تبریک روز پزشک مدیریت محترم برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد و مدیرت محترم منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه ١٣٩٧/٦/٤ تبریک روز پزشک  مدیریت محترم امور مالی  دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/49794/تبریک روز پزشک  مدیریت محترم امور مالی  دانشگاه به همراه همکاران خدمت جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت روز پزشک ١٣٩٧/٦/٤ گزارش تصویری بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در معیت رئیس دانشگاه و هیات رئیسه از طرح توسعه بیمارستان جوادالائمه (ع) شهرستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/47470/گزارش تصویری بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در معیت رئیس دانشگاه و هیات رئیسه از طرح توسعه بیمارستان جوادالائمه (ع) شهرستان جاجرم ١٣٩٧/٢/٢٩ گزارش تصویری بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در معیت رئیس دانشگاه و هیات رئیسه از طرح توسعه بیمارستان جوادالائمه (ع) شهرستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/47469/گزارش تصویری بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در معیت رئیس دانشگاه و هیات رئیسه از طرح توسعه بیمارستان جوادالائمه (ع) شهرستان جاجرم ١٣٩٧/٢/٢٩ تشکیلات تفصیلی بیمارستان های تابعه دانشگاه توسط مرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/46210/تشکیلات تفصیلی بیمارستان های تابعه دانشگاه توسط مرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد. ١٣٩٧/١/٢٦ تشکیلات تفصیلی بیمارستان های تابعه دانشگاه توسط مرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/46209/تشکیلات تفصیلی بیمارستان های تابعه دانشگاه توسط مرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد. ١٣٩٧/١/٢٦ تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت عید نوروز سال 1397 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/45718/تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت عید نوروز سال 1397 : ١٣٩٦/١٢/٢٨ تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت عید نوروز سال 1397 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/45717/تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت عید نوروز سال 1397 : ١٣٩٦/١٢/٢٨ تبریک معاون توسعه به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/45294/تبریک معاون توسعه به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر ١٣٩٦/١٢/١٦ تبریک معاون توسعه به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/45293/تبریک معاون توسعه به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر ١٣٩٦/١٢/١٦ تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع به مناسبت روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/44692/تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع به مناسبت روز مهندس ١٣٩٦/١٢/٥ تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع به مناسبت روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/44691/تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع به مناسبت روز مهندس ١٣٩٦/١٢/٥ تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/43554/تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٦/١١/٣ تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/43553/تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٦/١١/٣ پیام تسلیت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت زلزله استان کرمانشاه ونواحی غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/41142/پیام تسلیت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت زلزله استان کرمانشاه ونواحی غرب کشور ١٣٩٦/٨/٢٢ پیام تسلیت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت زلزله استان کرمانشاه ونواحی غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/41141/پیام تسلیت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت زلزله استان کرمانشاه ونواحی غرب کشور ١٣٩٦/٨/٢٢ پیام تسلیت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت زلزله استان کرمانشاه ونواحی غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/41140/پیام تسلیت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت زلزله استان کرمانشاه ونواحی غرب کشور ١٣٩٦/٨/٢٢ برگزاری جلسه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/40912/برگزاری جلسه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه ١٣٩٦/٨/١٥ برگزاری جلسه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/40911/برگزاری جلسه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه ١٣٩٦/٨/١٥ برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت جهت کارکنان جدید الاستخدام دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/40595/برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت جهت کارکنان جدید الاستخدام دانشگاه ١٣٩٦/٨/٦ برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت جهت کارکنان جدید الاستخدام دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/40593/برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت جهت کارکنان جدید الاستخدام دانشگاه ١٣٩٦/٨/٦ برگزاری جلسه جذب و پرداخت اسناد خزانه به پروژه های عمرانی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/38528/برگزاری جلسه جذب و پرداخت اسناد خزانه به پروژه های عمرانی دانشگاه ١٣٩٦/٦/٧ برگزاری جلسه جذب و پرداخت اسناد خزانه به پروژه های عمرانی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/38527/برگزاری جلسه جذب و پرداخت اسناد خزانه به پروژه های عمرانی دانشگاه ١٣٩٦/٦/٧ برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه درروز چهار شنبه  مورخ1396/05/25 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/38147/برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه درروز چهار شنبه  مورخ1396/05/25 ١٣٩٦/٥/٢٥ برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات  رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه در مورخ 1396/05/25 و عرض خیر مقدم جناب آقای دکتر عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/38146/برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات  رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه در مورخ 1396/05/25 و عرض خیر مقدم جناب آقای دکتر عباسی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٦/٥/٢٥ مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی و رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/38066/مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی و رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ١٣٩٦/٥/٢٣ مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی و رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/38065/مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی و رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ١٣٩٦/٥/٢٣ ابلاغ تخصیص 3 ماهه اعتبارات هزینه ای به دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37732/ابلاغ تخصیص 3 ماهه اعتبارات هزینه ای به دانشگاه ١٣٩٦/٥/١٠ ابلاغ تخصیص 3 ماهه اعتبارات هزینه ای به دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37731/ابلاغ تخصیص 3 ماهه اعتبارات هزینه ای به دانشگاه ١٣٩٦/٥/١٠ ابلاغ دستورالعمل تشکیل ستاد راهبری امور درآمد ، تامین مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37730/ابلاغ دستورالعمل تشکیل ستاد راهبری امور درآمد ، تامین مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه ١٣٩٦/٥/١٠ ابلاغ دستورالعمل تشکیل ستاد راهبری امور درآمد ، تامین مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37729/ابلاغ دستورالعمل تشکیل ستاد راهبری امور درآمد ، تامین مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه ١٣٩٦/٥/١٠ آغاز عملیات احداث ساختمان مدیریت بحران و ستاد هدایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37728/آغاز عملیات احداث ساختمان مدیریت بحران و ستاد هدایت ١٣٩٦/٥/١٠ آغاز عملیات احداث ساختمان مدیریت بحران و ستاد هدایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37727/آغاز عملیات احداث ساختمان مدیریت بحران و ستاد هدایت ١٣٩٦/٥/١٠ آغاز عملیات احداث مرکز جامع سلامت شهر شوقان در شهرستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37726/آغاز عملیات احداث مرکز جامع سلامت شهر شوقان در شهرستان جاجرم ١٣٩٦/٥/١٠ آغاز عملیات احداث مرکز جامع سلامت شهر شوقان در شهرستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37725/آغاز عملیات احداث مرکز جامع سلامت شهر شوقان در شهرستان جاجرم ١٣٩٦/٥/١٠ آغاز عملیات احداث مرکز جامع سلامت شهری گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37724/آغاز عملیات احداث مرکز جامع سلامت شهری گرمه ١٣٩٦/٥/١٠ آغاز عملیات احداث مرکز جامع سلامت شهری گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37723/آغاز عملیات احداث مرکز جامع سلامت شهری گرمه ١٣٩٦/٥/١٠ آغاز عملیات ساختمانی طرح توسعه بیمارستان جواد الائمه جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37722/آغاز عملیات ساختمانی طرح توسعه بیمارستان جواد الائمه جاجرم ١٣٩٦/٥/١٠ آغاز عملیات ساختمانی طرح توسعه بیمارستان جواد الائمه جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37721/آغاز عملیات ساختمانی طرح توسعه بیمارستان جواد الائمه جاجرم ١٣٩٦/٥/١٠ بازدید معاون توسعه از پروژه های عمرانی سایت پردیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37720/بازدید معاون توسعه از پروژه های عمرانی سایت پردیس دانشگاه ١٣٩٦/٥/١٠ بازدید معاون توسعه از پروژه های عمرانی سایت پردیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37719/بازدید معاون توسعه از پروژه های عمرانی سایت پردیس دانشگاه ١٣٩٦/٥/١٠ برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی کارکنان در حوزه پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37717/برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی کارکنان در حوزه پشتیبانی ١٣٩٦/٥/١٠ برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی کارکنان در حوزه پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37716/برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی کارکنان در حوزه پشتیبانی ١٣٩٦/٥/١٠ تدوین کتاب « خدمات عمومی ، ایمنی و بهداشت در سلامت » توسط مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37715/تدوین کتاب « خدمات عمومی ، ایمنی و بهداشت در سلامت » توسط مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی ١٣٩٦/٥/١٠ تدوین کتاب « خدمات عمومی ، ایمنی و بهداشت در سلامت » توسط مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37714/تدوین کتاب « خدمات عمومی ، ایمنی و بهداشت در سلامت » توسط مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی ١٣٩٦/٥/١٠ تمدید مهلت جذب بودجه عمرانی سال 95 تا پایان شهریور 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37713/تمدید مهلت جذب بودجه عمرانی سال 95 تا پایان شهریور 96 ١٣٩٦/٥/١٠ تمدید مهلت جذب بودجه عمرانی سال 95 تا پایان شهریور 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37712/تمدید مهلت جذب بودجه عمرانی سال 95 تا پایان شهریور 96 ١٣٩٦/٥/١٠ شروع مبادله تفاهم نامه های داخلی با واحد های دارای امور مالی مستقل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37671/شروع مبادله تفاهم نامه های داخلی با واحد های دارای امور مالی مستقل ١٣٩٦/٥/٩ شروع مبادله تفاهم نامه های داخلی با واحد های دارای امور مالی مستقل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/37669/شروع مبادله تفاهم نامه های داخلی با واحد های دارای امور مالی مستقل ١٣٩٦/٥/٩ تبریک معاون محترم توسعه دانشگاه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36761/تبریک معاون محترم توسعه دانشگاه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال ١٣٩٦/٤/٧ تبریک معاون محترم توسعه دانشگاه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36760/تبریک معاون محترم توسعه دانشگاه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال ١٣٩٦/٤/٧ عملیات ساختمانی و محوطه سازی مرکز بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی و آموزشی روستای باباامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36607/عملیات ساختمانی و محوطه سازی مرکز بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی و آموزشی روستای باباامان ١٣٩٦/٣/٣٠ عملیات ساختمانی و محوطه سازی مرکز بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی و آموزشی روستای باباامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36606/عملیات ساختمانی و محوطه سازی مرکز بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی و آموزشی روستای باباامان ١٣٩٦/٣/٣٠ عملیات ساخت مرکز تجمیع دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36605/عملیات ساخت مرکز تجمیع دندانپزشکی ١٣٩٦/٣/٣٠ عملیات ساخت مرکز تجمیع دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36604/عملیات ساخت مرکز تجمیع دندانپزشکی ١٣٩٦/٣/٣٠ عملیات احداث ساختمان دپارتمان قلب بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36603/عملیات احداث ساختمان دپارتمان قلب بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد ١٣٩٦/٣/٣٠ عملیات احداث ساختمان دپارتمان قلب بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36602/عملیات احداث ساختمان دپارتمان قلب بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد ١٣٩٦/٣/٣٠ اجرای موفق پروژه های مرتبط با طرح تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36601/اجرای موفق پروژه های مرتبط با طرح تحول نظام سلامت ١٣٩٦/٣/٣٠ اجرای موفق پروژه های مرتبط با طرح تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/36600/اجرای موفق پروژه های مرتبط با طرح تحول نظام سلامت ١٣٩٦/٣/٣٠ تبریک معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35833/تبریک معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٤ تبریک معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35832/تبریک معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٤ اعلام نتایج سه برابر ظرفیت آزمون شرکتی مورخ 26-12-1395شرکت کارافرینان آوا سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35831/اعلام نتایج سه برابر ظرفیت آزمون شرکتی مورخ 26-12-1395شرکت کارافرینان آوا سلامت ١٣٩٦/٣/٤ تبریک سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35830/تبریک سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس ١٣٩٦/٣/٤ تبریک سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35829/تبریک سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس ١٣٩٦/٣/٤ تبریک روز ارتباطات توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35631/تبریک روز ارتباطات توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٦/٢/٣٠ تبریک روز ارتباطات توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35630/تبریک روز ارتباطات توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٦/٢/٣٠ گزارش تصویری افتتاحیه بیمارستان 320 تختخوابی بجنورد و 220 تختخوابی شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35555/گزارش تصویری افتتاحیه بیمارستان 320 تختخوابی بجنورد و 220 تختخوابی شیروان ١٣٩٦/٢/٢٥ افتتاح بیمارستان های استان خراسان شمالی توسط وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35554/افتتاح بیمارستان های استان خراسان شمالی توسط وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٦/٢/٢٥ افتتاح بیمارستان های استان خراسان شمالی توسط وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35553/افتتاح بیمارستان های استان خراسان شمالی توسط وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٦/٢/٢٥ در حاشیه افتتاح بیمارستان های استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35551/در حاشیه افتتاح بیمارستان های استان ١٣٩٦/٢/٢٥ در حاشیه افتتاح بیمارستان های استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35550/در حاشیه افتتاح بیمارستان های استان ١٣٩٦/٢/٢٥ صدورکلیه احکام حقوقی کارکنان دانشگاه با اعمال ضرایب جدید در سال 96 ورفع ابهامات احکام نیرو های قراردادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35308/صدورکلیه احکام حقوقی کارکنان دانشگاه با اعمال ضرایب جدید در سال 96 ورفع ابهامات احکام نیرو های قراردادی ١٣٩٦/٢/٢٠ صدورکلیه احکام حقوقی کارکنان دانشگاه با اعمال ضرایب جدید در سال 96 ورفع ابهامات احکام نیرو های قراردادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35307/صدورکلیه احکام حقوقی کارکنان دانشگاه با اعمال ضرایب جدید در سال 96 ورفع ابهامات احکام نیرو های قراردادی ١٣٩٦/٢/٢٠ تبریک ولادت با سعادت امام زمان (عج) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/35306/تبریک ولادت با سعادت امام زمان (عج) ١٣٩٦/٢/٢٠