News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/١/١٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بازدید معاون توسعه به همراه معاون بهداشتی و اعضای شورای رسانه ای در ایام نوروز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34115/بازدید معاون توسعه به همراه معاون بهداشتی و اعضای شورای رسانه ای در ایام نوروز ١٣٩٦/١/٥ بازدید معاون توسعه به همراه معاون بهداشتی و اعضای شورای رسانه ای در ایام نوروز 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34111/بازدید معاون توسعه به همراه معاون بهداشتی و اعضای شورای رسانه ای در ایام نوروز 96 ١٣٩٦/١/٥ گزارش تصویری بازدید سرزده معاون توسعه دانشگاه از پروژه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34107/گزارش تصویری بازدید سرزده معاون توسعه دانشگاه از پروژه ها ١٣٩٦/١/٥ گزارش تصویری بازدید از پروزه ها توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34106/گزارش تصویری بازدید از پروزه ها توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٦/١/٥ بازدید سرزده معاون توسعه دانشگاه از پروژه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34105/بازدید سرزده معاون توسعه دانشگاه از پروژه ها ١٣٩٦/١/٥ بازدید سرزده معاون توسعه دانشگاه از پروژه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34104/بازدید سرزده معاون توسعه دانشگاه از پروژه ها ١٣٩٦/١/٥ تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34083/تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن ١٣٩٥/١٢/٢٨ معاون توسعه مدیریت و منابع طی متنی سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را به تمامی پرسنل خدوم دانشگاه علوم پزشکی استان تبریک عرض نمودند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34082/معاون توسعه مدیریت و منابع طی متنی سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را به تمامی پرسنل خدوم دانشگاه علوم پزشکی استان تبریک عرض نمودند. ١٣٩٥/١٢/٢٨ تبریک عید نوروز 96 توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34081/تبریک عید نوروز 96 توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٥/١٢/٢٨ تبریک پیشا پیش عید نوروز 96 توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34080/تبریک پیشا پیش عید نوروز 96 توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ١٣٩٥/١٢/٢٨ گزارش تصویری بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان 220 تختخوابی شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34078/گزارش تصویری بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان 220 تختخوابی شیروان ١٣٩٥/١٢/٢٨ گزارش تصویری برگزاری آزمون شرکتی مورخ 26اسفند 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34077/گزارش تصویری برگزاری آزمون شرکتی مورخ 26اسفند 95 ١٣٩٥/١٢/٢٨ گزارش تصویری برگزاری آزمون شرکتی مورخ 26 اسفند 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34076/گزارش تصویری برگزاری آزمون شرکتی مورخ 26 اسفند 95 ١٣٩٥/١٢/٢٨ برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروی شرکتی پشتیبانی و خدماتی توسط دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34069/برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروی شرکتی پشتیبانی و خدماتی توسط دانشگاه ١٣٩٥/١٢/٢٨ برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروی شرکتی پشتیبانی و خدماتی توسط دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34068/برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروی شرکتی پشتیبانی و خدماتی توسط دانشگاه ١٣٩٥/١٢/٢٨ برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروی شرکتی پشتیبانی و خدماتی توسط دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34067/برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروی شرکتی پشتیبانی و خدماتی توسط دانشگاه ١٣٩٥/١٢/٢٨ گزارش تصویری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان 320 تختخوابی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34079/گزارش تصویری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان 320 تختخوابی بجنورد ١٣٩٥/١٢/٢٨ دکتر « محمود عباسی » درآیین افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی با حضور وزیر محترم بهداشت عنوان کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34032/دکتر « محمود عباسی » درآیین افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی با حضور وزیر محترم بهداشت عنوان کرد ١٣٩٥/١٢/٢٥ دکتر « محمود عباسی » درآیین افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی با حضور وزیر محترم بهداشت عنوان کرد : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34031/دکتر « محمود عباسی » درآیین افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی با حضور وزیر محترم بهداشت عنوان کرد : ١٣٩٥/١٢/٢٥ دریافت لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع از وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34030/دریافت لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع از وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٥/١٢/٢٥ دریافت لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع از وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34029/دریافت لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع از وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٥/١٢/٢٥ دریافت لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع از وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/34028/دریافت لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع از وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٥/١٢/٢٥ آگهی بکارگیری نیروی خدماتی وپشتیبانی در قالب خرید خدمات(شرکتی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33847/آگهی بکارگیری نیروی خدماتی وپشتیبانی در قالب خرید خدمات(شرکتی) ١٣٩٥/١٢/٢١ آگهی بکارگیری نیروی خدماتی وپشتیبانی در قالب خرید خدمات(شرکتی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33846/آگهی بکارگیری نیروی خدماتی وپشتیبانی در قالب خرید خدمات(شرکتی) ١٣٩٥/١٢/٢١ آگهی بکارگیری نیروی خدماتی وپشتیبانی در قالب خرید خدمات(شرکتی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33844/آگهی بکارگیری نیروی خدماتی وپشتیبانی در قالب خرید خدمات(شرکتی) ١٣٩٥/١٢/٢١ آگهی بکارگیری نیروی خدماتی وپشتیبانی در قالب خرید خدمات(شرکتی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33843/آگهی بکارگیری نیروی خدماتی وپشتیبانی در قالب خرید خدمات(شرکتی) ١٣٩٥/١٢/٢١ دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،  شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به تمامی پرسنل خدوم دانشگاه تسلیت عرض نمودند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33642/دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،  شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به تمامی پرسنل خدوم دانشگاه تسلیت عرض نمودند. ١٣٩٥/١٢/١١ دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به تمامی پرسنل خدوم دانشگاه تسلیت عرض نمودند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33641/دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به تمامی پرسنل خدوم دانشگاه تسلیت عرض نمودند. ١٣٩٥/١٢/١١ دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به تمامی پرسنل خدوم دانشگاه تسلیت عرض نمودند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33639/دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به تمامی پرسنل خدوم دانشگاه تسلیت عرض نمودند. ١٣٩٥/١٢/١١ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در پیامی روز مهندس را تبریک عرض نمودند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33425/معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در پیامی روز مهندس را تبریک عرض نمودند ١٣٩٥/١٢/٣ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در پیامی روز مهندس را تبریک عرض نمودند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33424/معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در پیامی روز مهندس را تبریک عرض نمودند ١٣٩٥/١٢/٣ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در پیامی روز مهندس را تبریک عرض نمودند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/33423/معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در پیامی روز مهندس را تبریک عرض نمودند ١٣٩٥/١٢/٣ پیشاپیش روز میلاد بانوی بزرگ اسلام، پرستار تمام نیکی ها، پرستار تن رنجور ولایت، پرستار ارزش های مقدس عاشورا، زینب کبری(س) بر همه پرستاران مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/32788/پیشاپیش روز میلاد بانوی بزرگ اسلام، پرستار تمام نیکی ها، پرستار تن رنجور ولایت، پرستار ارزش های مقدس عاشورا، زینب کبری(س) بر همه پرستاران مبارک باد ١٣٩٥/١١/١٣ دهه فجر مظهر شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است . مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/32777/دهه فجر مظهر شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است . مقام معظم رهبری ١٣٩٥/١١/١٣ برگزاری دوره آموزشی بهبود مدیریت با عنوان آینده پژوهی با حضور استاد کشوری جناب آقای  دکتر سعید خزائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/32491/برگزاری دوره آموزشی بهبود مدیریت با عنوان آینده پژوهی با حضور استاد کشوری جناب آقای  دکتر سعید خزائی ١٣٩٥/١١/٥ برگزاری دوره آموزشی بهبود مدیریت با عنوان آینده پژوهی با حضور استاد کشوری جناب آقای دکتر سعید خزائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/32490/برگزاری دوره آموزشی بهبود مدیریت با عنوان آینده پژوهی با حضور استاد کشوری جناب آقای دکتر سعید خزائی ١٣٩٥/١١/٥ بزرگداشت روز حسابدار ، همایش با شکوهی به همین منظور با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین ، مدیران ، بازنشستگان و حسابداران محترم دانشگاه ، در سالن شهید آوینی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد برگزار شد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30508/بزرگداشت روز حسابدار ، همایش با شکوهی به همین منظور با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین ، مدیران ، بازنشستگان و حسابداران محترم دانشگاه ، در سالن شهید آوینی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد برگزار شد . ١٣٩٥/٩/٢٤ بزرگداشت روز حسابدار ، همایش با شکوهی به همین منظور با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین ، مدیران ، بازنشستگان و حسابداران محترم دانشگاه ، در سالن شهید آوینی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد برگزار شد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30506/بزرگداشت روز حسابدار ، همایش با شکوهی به همین منظور با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین ، مدیران ، بازنشستگان و حسابداران محترم دانشگاه ، در سالن شهید آوینی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد برگزار شد . ١٣٩٥/٩/٢٤ انتخاب مدیریت فنی دانشگاه خراسان شمالی در سه پروژه در سی و دومین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به عنوان دفتر فنی برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30501/انتخاب مدیریت فنی دانشگاه خراسان شمالی در سه پروژه در سی و دومین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به عنوان دفتر فنی برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ١٣٩٥/٩/٢٤ انتخاب مدیریت فنی دانشگاه خراسان شمالی در سه پروژه در سی و دومین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به عنوان دفتر فنی برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30500/انتخاب مدیریت فنی دانشگاه خراسان شمالی در سه پروژه در سی و دومین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به عنوان دفتر فنی برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ١٣٩٥/٩/٢٤ تقدیر و تشکر آقای مهندس امیر ساکی (مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت متبوع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30499/تقدیر و تشکر آقای مهندس امیر ساکی (مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت متبوع) تقدیر و تشکر آقای مهندس امیر ساکی (مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت متبوع) از عملکرد مطلوب معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بنا به گزارش وبدا معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در این خصوص اضافه کردند در راستای اجرای پروژه های عمرانی مطلوب دانشگاه از جمله بیمارستان امام رضا (ع) ـ کلینیک های ویژه ـ رادیوتراپی ـ غربالگری سرطان امام علی (ع) و سایر پروژه های طرح تحول نظام سلامت و نیز حوزه بهداشت، معاونت محترم توسعه، مدیر و کارکنان دفتر فنی دانشگاه مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند. ١٣٩٥/٩/٢٤ تقدیر و تشکر آقای مهندس امیر ساکی (مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت متبوع) از عملکرد مطلوب معاونت محترم توسعه و مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30486/تقدیر و تشکر آقای مهندس امیر ساکی (مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت متبوع) از عملکرد مطلوب معاونت محترم توسعه و مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٩/٢٣ تقدیر و تشکر مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت از عملکرد مطلوب معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیریت فنی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30485/تقدیر و تشکر مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت از عملکرد مطلوب معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیریت فنی دانشگاه ١٣٩٥/٩/٢٣ تقدیر و تشکر آقای مهندس امیر ساکی (مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت متبوع) از عملکرد مطلوب معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30487/تقدیر و تشکر آقای مهندس امیر ساکی (مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت متبوع) از عملکرد مطلوب معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٩/٢٣ شروع ثبت نام اینترنتی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30112/شروع ثبت نام اینترنتی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شروع ثبت نام اینترنتی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٩/٦ شروع ثبت نام اینترنتی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/30110/شروع ثبت نام اینترنتی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پیرو جلسه آموزشی کارشناسان محترم طرح و لایحه جهت راه اندازی سیستمی ثبت نام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت متبوع ، ثبت نام اینترنتی مشمولین مذکور در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اجرا گردید. بر پایه این خبر مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه این نوید را دادند که تمامی ثبت نامهای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان از طریق وب سایت دانشگاه انجام و موجبات رضایت خاطر و صرفه جوئی در وقت و هزینه مشمولین محترم موصوف را فراهم خواهد آورد. متقاضیان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می توانند با مراجعه به آدرس ذیل جهت ثبت نام اقدام تا در نوبت طرح قرار گیرند . http://tarhreg.behdasht.gov.ir ١٣٩٥/٩/٦ کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در سال 94 در شاخصهای عمومی و رتبه دوم مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/28578/کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در سال 94 در شاخصهای عمومی و رتبه دوم مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٨/٥ کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در سال 94 در شاخصهای عمومی و رتبه دوم مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/28579/کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در سال 94 در شاخصهای عمومی و رتبه دوم مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در سال 94 در شاخصهای عمومی و رتبه دوم مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٨/٥ ابلاغ چارت تفضیلی و نمودار سازمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/26906/ابلاغ چارت تفضیلی و نمودار سازمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٦/١٥ برگزاری جلسه بررسی روند اجرای پروژه بیمارستان 320 تختخوابی جدید بجنورد در مورخ 25-05-95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/26196/برگزاری جلسه بررسی روند اجرای پروژه بیمارستان 320 تختخوابی جدید بجنورد در مورخ 25-05-95 برگزاری جلسه بررسی روند اجرای پروژه بیمارستان 320 تختخوابی جدید بجنورد در مورخ 25-05-95 ١٣٩٥/٥/٢٦ برگزاری جلسه بررسی روند اجرای پروژه بیمارستان 320 تختخوابی جدید بجنورد در مورخ 25-05-95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/26195/برگزاری جلسه بررسی روند اجرای پروژه بیمارستان 320 تختخوابی جدید بجنورد در مورخ 25-05-95 برگزاری جلسه بررسی روند اجرای پروژه بیمارستان 320 تختخوابی جدید بجنورد در مورخ 25-05-95 ١٣٩٥/٥/٢٦ شروع ثبت نام آزمون استخدام پیمانی شهریور ماه 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/25818/شروع ثبت نام آزمون استخدام پیمانی شهریور ماه 95 شروع ثبت نام آزمون استخدام پیمانی شهریور ماه 95 ١٣٩٥/٥/٥ شروع ثبت نام آزمون استخدام پیمانی مورخه 19/06/19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/25817/شروع ثبت نام آزمون استخدام پیمانی مورخه 19/06/19 ١٣٩٥/٥/٥ معاون توسعه دانشگاه میزبان اعضای کمیته راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/22348/معاون توسعه دانشگاه میزبان اعضای کمیته راه اندازی معاون توسعه دانشگاه میزبان اعضای کمیته راه اندازی ١٣٩٥/٤/١٤ معاون توسعه دانشگاه میزبان اعضای کمیته راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/22347/معاون توسعه دانشگاه میزبان اعضای کمیته راه اندازی معاون توسعه دانشگاه میزبان اعضای کمیته راه اندازی ١٣٩٥/٤/١٤ پیام تسلیت معاون محترم توسعه دانشگاه به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/22184/پیام تسلیت معاون محترم توسعه دانشگاه به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) ١٣٩٥/٤/٦ پیام تسلیت معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت شهادت حضرت علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/22183/پیام تسلیت معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت شهادت حضرت علی(ع) پیام تسلیت معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت شهادت حضرت علی(ع) ١٣٩٥/٤/٦ تقدیر و تشکر معاون توسعه از مدیران و تمام همکاران دست اندرکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/22165/تقدیر و تشکر معاون توسعه از مدیران و تمام همکاران دست اندرکار تقدیر و تشکر معاون توسعه از مدیران و تمام همکاران دست اندرکار ١٣٩٥/٤/٦ تقدیر و تشکر معاون توسعه از مدیران و تمام همکاران دست اندرکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/22163/تقدیر و تشکر معاون توسعه از مدیران و تمام همکاران دست اندرکار تقدیر و تشکر معاون توسعه از مدیران و تمام همکاران دست اندرکار ١٣٩٥/٤/٦ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خبر داد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/19178/معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خبر داد: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خبر داد: ١٣٩٥/٣/١ پیام تبریک جناب آقای دکتر عباسی بمانسبت روز جانباز و ولادت حضرت ابولفضل العباس (ع) : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/18879/پیام تبریک جناب آقای دکتر عباسی بمانسبت روز جانباز و ولادت حضرت ابولفضل العباس (ع) : پیام تبریک جناب آقای دکتر عباسی بمانسبت روز جانباز و ولادت حضرت ابولفضل العباس (ع) : ١٣٩٥/٢/٢١ جلسه کمیته تامین منابع انسانی و ساختار تشکیلاتی به منظور راه اندازی پروژه های در حال افتتاح دانشگاه در مورخه 15/02/1395 برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/18759/جلسه کمیته تامین منابع انسانی و ساختار تشکیلاتی به منظور راه اندازی پروژه های در حال افتتاح دانشگاه در مورخه 15/02/1395 برگزار گردید جلسه کمیته تامین منابع انسانی و ساختار تشکیلاتی به منظور راه اندازی پروژه های در حال افتتاح دانشگاه در مورخه 15/02/1395 برگزار گردید ١٣٩٥/٢/١٥ پیام تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت سال نو شمسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/17967/پیام تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت سال نو شمسی یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال ١٣٩٤/١٢/٢٦ اولین همایش بانک جامع اطلاعات منابع انسانی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/17929/اولین همایش بانک جامع اطلاعات منابع انسانی برگزار گردید اولین همایش بانک جامع اطلاعات منابع انسانی برگزار گردید ١٣٩٤/١٢/٢٥ اولین همایش بانک جامع اطلاعات منابع انسانی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/17928/اولین همایش بانک جامع اطلاعات منابع انسانی برگزار گردید اولین همایش بانک جامع اطلاعات منابع انسانی برگزار گردید ١٣٩٤/١٢/٢٥ اخذ چارت تفصیلی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/17755/اخذ چارت تفصیلی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان اخذ چارت تفصیلی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان با 40 پست سازمانی از وزارت مطبوع ١٣٩٤/١٢/٢٠ اخذ چارت تفصیلی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/17756/اخذ چارت تفصیلی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان اخذ چارت تفصیلی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان با 40 پست سازمانی از وزارت مطبوع ١٣٩٤/١٢/٢٠ برگزاری دوره بهبود مدیریت تحت عنوان خلاقیت و نوآوری سازمانی در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/17673/برگزاری دوره بهبود مدیریت تحت عنوان خلاقیت و نوآوری سازمانی در دانشگاه ١٣٩٤/١٢/١٦ بازدید سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/17532/بازدید سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٤/١٢/٥ بخشودگی 100 % خسارات تایدیه تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/17293/بخشودگی 100 % خسارات تایدیه تحصیلی ١٣٩٤/١١/٢٥ چارت دانشکده دندانپزشکی ابلاغ گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/15851/چارت دانشکده دندانپزشکی ابلاغ گردید چارت دانشکده دندانپزشکی ابلاغ گردید ١٣٩٤/٩/١٧ چارت بیمارستانی پورسینای شهرستان مانه و سملقان ابلاغ شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/15852/چارت بیمارستانی پورسینای شهرستان مانه و سملقان ابلاغ شد چارت بیمارستانی پورسینای شهرستان مانه و سملقان ابلاغ شد ١٣٩٤/٩/١٧ چارت بیمارستان امام علی (ع) شهرستان بجنورد ابلاغ گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/15850/چارت بیمارستان امام علی (ع) شهرستان بجنورد ابلاغ گردید چارت بیمارستان امام علی (ع) شهرستان بجنورد ابلاغ گردید ١٣٩٤/٩/١٧ خبر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/15410/خبر خبر ١٣٩٤/٩/٨ ابلاغیه طرح طبقه بندی مشاغل جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/12152/ابلاغیه طرح طبقه بندی مشاغل جدید ١٣٩٤/٥/١٨ اطلاعیه 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/1363/اطلاعیه 1 اطلاعیه 1 ١٣٩٢/١٠/١ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/1369/معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع ١٣٩٢/٩/١٢ موافقتنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/1355/موافقتنامه موافقتنامه ١٣٩٢/٨/٢٧ قوانین مناقصات و مزایده ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/1344/قوانین مناقصات و مزایده ها آیین نامه مالی و معاملاتی ١٣٩٢/٨/٢٧ بیمه البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/1345/بیمه البرز جدول حق بیمه ١٣٩٢/٨/٢٧